Radca Prawny Nysa

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Nosal znajduje się w Nysie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  (dawny poligon wojskowy przy ul. Orląt Lwowskich). Właściciel - radca prawny Katarzyna Nosal jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską na temat nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana.

W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową. Jednocześnie pracowała w administracji rządowej, nabywała także doświadczenie w zakresie prawa samorządowgo. Od roku 2005 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Posiada uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Nosal świadczy usługi profesjonalnej obsługi prawnej osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony konsumenckiej oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Kanelaria prowadzi także stałą i doraźną obsługę przedsiębiorców.

Usługi te świadczone są w sposób rzetelny i profesjonalny. Kancelaria stara się zapewnić miłą atmosferę w kontaktach z klientami. Obsługa prawna wykonywana jest w Kancelarii w Nysie a w razie potrzeby również w siedzibie klienta ( także poza Nysą) .  Możliwy jest także  ( głównie w stosunku do stałych klientów) kontakt telefoniczny i za pomocą poczty elektronicznej.

Kancelaria świadczy także usługi na rzecz innych Kancelarii w ramach substytucji procesowej.