Oferta dla firm

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Działalność ta obejmuje:

- porady ustne i pisemne opinie,

- opiniowanie i sporządzanie umów, weryfikację innych dokumentów pod kątem zgodności z prawem,

- zakładanie spółek,przygotowanie dokumentacji i zarejestrowanie zmian w KRS,

- prowadzenie spraw sądowych dotyczących wielu aspektów działalności gospodarczej      (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi),reprezentacja przed organami administracji.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest także korzystanie ze stałej obsługi prawnej na podstawie umowy skonstruowanej specjalnie na potrzeby konkretnego Klienta. Taka forma współpracy pozwala przedsiębiorcy zoptymalizować koszt zamawianych usług oraz dostosować szybkość ich świadczenia do jego potrzeb. Znaczną korzyścią tej formy współpracy jest możliwość reprezentowania przedsiębiorcy  w postepowaniach o zapłatę bez ponoszenia kosztów reprezentacji przez Klienta. Wynagrodzenie radcy w tym przypadku stanowią zasądzone od strony przeciwnej koszty zastępstwa.

Obsługa prawna przedsiębiorców dotyczy między innymi następujących dziedzin prawa:

- pr. gospodarcze ( m.in.: zakładanie podmiotów gospodarczych,  przekształcenia, wezwania do zapłaty, reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, konsultacje, opinie prawne dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego),

- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ( m.in.: sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych dokumentów zwiazanych z pr. pracy, reprezentacja w sporach z pracownikiem),

- prawo administracyjne i samorządowe.