Klienci indywidualni

Podane stawki mają charakter przykładowy. Należy do nich doliczyć podatek Vat.

Istnieje możliwość indywidualnych negocjacji stawki wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Klienci sami pokrywają koszty wpisów sądowych i innych opłat, zaliczek a także koszty opłaty od pełnomocnictwa.


W sprawach o zapłatę sprawy wyceniane są według stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

W pozostalych przypadkach stawki kształtują sie następująco:

-porada prawna- od 100 zł ( w zależności od zawiłości problemu, konieczności analizy dokumentów),

-opinia prawna - od 200 zł,

-sporządzenie pisma procesowego- od 150 zł,

-pisma w postępowaniu przedsądowym- od 150 zł.

W sprawach odszkodowawczych, a także w innych sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wynagradzanie ustalane jest na podstawie umowy przewidującej honorarium składajace się z dwóch części:

- wynagrodzenia zasadniczego: 200-500 zł,

- tzw. premii za sukces; 10%-15% kwoty wyegzekwowanego świadczenia.