Oferta dla klientów indywidualnych

W ramach oferty przygotowanej dla tej grupy Klientów Kancelaria proponuje możliwość uzyskania porady prawnej w zakresie spraw wymienionych niżej, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, sporządzanie i ocenę umów prawnych oraz innych dokumentów, przygotowanie profesjonalnej korespondencji dotyczącej zagadnień prawnych, przygotowanie pism procesowych reprezentacja Klientów przed organami samorządu terytorialnego, administracji oraz zastępstwo procesowe.

Kancelaria prowadzi sprawy  dotyczące między innymi następujących dziedzin prawa:

- prawo cywilne ( np. roszczenia wynikające z umów, odszkodowania, prawo sąsiedzkie )

- prawo rodzinne ( np. rozwody, separacja, alimenty, opieka nad dziećmi)

- prawo pracy ( np. ochrona przed wypowiedzeniem, godziny nadliczbowe, urlopy, prawa pracownicze, ocena umów o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, zakazy konkurencji)

- prawo spadkowe ( np. ogólne zagadnienia związane z dziedziczeniem, wydziedziczeniem, dział spadku, zachowek)

- prawo obrotu nieruchomościami (np. nabywanie nieruchomości, naruszenie własności, ochrona posiadania)

- prawo admnistracyjne ( np. zagadnienia z zakresu prawa budowlanego, pomoc społeczna, odwołania od decyzji)

- ochrona konsumenta ( np. uznanie pozstanowień umowy za nieważne, reklamacje )